Category Archives: Engelsk


Wassim Rustom er ny stipendiat i engelsk litteratur

Wassim Rustom

wassim-rustom

Wassim Rustom er ny stipendiat I engelsk litteratur og har Erik Tonning som hovedveileder. Han har bakgrunn fra UiO hvor han avla både lavere grad og en mastergrad i engelsk litteratur.

Hans avhandling er foreløpig titulert “Literature as Site of Contention over Logics of Use: From Wordsworth to Joyce”. Prosjektet har som utgangspunkt at hverken litteratur,  “bruk” eller “anvendelighet” er stabile helheter eller konsepter, men eksisterer historisk og er tilformet gjennom historisk diskurs og praksis. Målet er derfor å undersøke visse måter som framveksten av moderne litteratur fra siste del av det attende århundret kan ha blitt bundet opp i en diskusjon om hva «bruk» betyr, hvordan det er blitt oppfattet og hvordan det regulerer menneskelig aktiviteter, med et utgangspunkt i skrivekunsten. Prosjektet vil sentrere seg rundt arbeider av William Wordsworth, Walter Pater og James Joyce.

 

Jerry Holt ny Fulbright-professor ved IF

jerry-holtnoir

 Fulbright-professor Jerry Holt

Purdue University-professor Jerry Holt er ny Fulbright-professor og gjesteforeleser ved IF studieåret 2017/2018. Han vil forelese over temaet «American Noir – The Detective Story» i høstsemesteret. Forelesningene vil gjennomgå utviklingen av den populære krimgenren fra opprinnelsen ved Edgar Allen Poe og gjennom dens finsliping med Hammet og Chandler helt til de senere manifestasjoner med feministisk og etnisk litteratur. Holt vil også inngå i en gruppe som skal ta for seg pensumet i amerikansk litteratur og kultur.

Han har selv skrevet «noir» – romanen «The Killing of Strangers» fra 2006. Han har også skrevet flere vellykkede skuespill, hvorav den mest kjente er «Rickey», historien om vennskapet mellom baseball-guru Branch Rickey og Jackie Robinson. Holt har også erfaring med filmmanuskripter. Hans PhD-avhandling omhandler den kjente filmregissøren Sam Peckinpah, som han også ble personlig kjent med.

Disputas Stephanie Hazel Wold

Stephanie Hazel Wold disputerte for Ph.D.-graden tirsdag 20. juni med avhandlingen ” INGlish English. The progressive construction in learner narratives

 

bilde-s-wold

Komiteen besto av professor Teresa Cadnierno, University of Southern Denmark og Professor Thomas Egan, University of York. Leder av komiteen var førsteamanuensis Åsta Haukås, Institutt for fremmedspråk.

Disputasleder var professor Dagmar Haumann, institutt for fremmedspråk

 

Disputas 7. april Karl Jonas Kurlberg

Karl Jonas Kulberg disputerte fredag 7. april med avhandlingen: “The Rebirth of Christendom. The Moot (1938 – 1947) as a Modernist Revitalisation Movement.”

karl-jonas-kurlberg

Opponenter var Professor Stefan Collini, University of Cambridge og Senior Lecturer Susan Hobson, Queen Mary University of London. Komiteens leder var førsteamanuensis Laura Miles ved IF og professor Randi Koppen ledet disputasen.

Pressemelding

Disputas 25.11. Dania Bonnes

Dania Jovanna Bonness 01

Dania Bonnes disputerte 25.11. for ph.d.-graden. 

Tittel på avhandlingen er:

 “There is a great many Irish Settlers here”. Exploring Irish English diachronically using emigrant letters in the Corpus of Irish English Correspondence (CORIECOR)

dania2

Opponentene var professor Karen P. Corrigan, Newcastle University og professor Stefan Dollinger, Göteborgs Universitet. Leder av komiteen var førsteamanuensis Jerzy Nykiel og professor Dagmar Haumann ledet disputasen.

dania

 Pressemelding.

Vi gratulerer!