About hroajView all posts by hroaj

Jon Askeland og Åse Johnsen deltar i reiseprogram på Spanias nasjonalradio RNE.es

Jon og Åse var med de spanske journalistene Álvaro Soto og Esther García og presenterte Bergen i forbindelse med et reiseprogram på spansk nasjonalradio.

Programmet kan høres som podcast på Radio Nacional sine nettsider for programmet: Nómadas.

 

nomadernytt

Fra programmets side på Twitter.

Kick-off for Sykle-til-jobben 2017

Som dere vet er IF også i år med på Sykle-til-jobben-aksjonen (hvor man også kan registrere andre aktiviteter, og ikke bare sykling).

I går arrangerte vi samling på Skansemyren og etter at tåken lettet gjennomførte de fire frammøtte diverse treningsaktiviteter og løping rundt banen.

Tåken stopper ikke oss!

Tåken stopper ikke oss!

Trening skaper glede.

Trening skaper glede.

 

Avslappet instituttleder

Avslappet instituttleder

 

 

 

 

Syklisten

Syklisten

“Pysete, lukket, firkantet” – innlegg i Studvest fra Kjersti Fløttum

Studentenes perspektivmelding, skrevet av en nasjonal gruppe studenter, ble overlevert statsråd Torbjørn Røe Isaksen 23. mars i Bergen. Den ble samme dag diskutert av statsråden, student Margit Abel Grape, NHH, Svein Oppegaard, NHO, og Kjersti Fløttum. Kjersti har skrevet en kommentar til meldingen som er publisert i Studvest.

 

 

 

 

 

 

Gjorde krus på gamle og nye kollegar

krus

IF-kruset (foto: Arve Kjell Uthaug)

Utdeling av IF-krus, blomebukettar, farvel- og velkomstklemmar. Det var fullt hus og god stemning under semesteropninga ved instituttet fredag 20. januar. Martin Paulsen (biletet) var ein av dei som vart takka av instituttleiar Åse Johnsen. Paulsen går over i fast stilling ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

martin

Martin Paulsen fekk blomar og IF-krus av instituttleiar Åse Johnsen etter mange års engasjement på russiskfaget (foto: Arve Kjell Uthaug)

Tre av dei nye stipendiatane ved instituttet var til stades: Marta Sánchez Salvà, Stehn A. Mortensen og Kimberly Marie Skjelde. Det same var Heidi Mari Thorbjørnsen, som er ny økonomikontakt for IF ved fakultetet, María Sánchez Gómez, som har praksis på spanskfaget, Long Li, som er sendelektor på kinesisk og Ingvild Nilssen, som vikarierer i studieadministrasjonen. Kjetil Berg Henjum vart takka av som undervisningskoordinator og Sigrid Ørevik som verneombod. Synnøve O. Rosales går inn i det første av desse verva, Ingunn Lunde i det andre. Professor Angela Hasselgreen vart gratulert med syttiårsdagen. Oleksandr Kapranov er ferdig med engasjementet som postdoktor, og førsteamanuensis Øyunn Hestetun går av med pensjon.

 

 

Disputas 25.11. Dania Bonnes

Dania Jovanna Bonness 01

Dania Bonnes disputerte 25.11. for ph.d.-graden. 

Tittel på avhandlingen er:

 “There is a great many Irish Settlers here”. Exploring Irish English diachronically using emigrant letters in the Corpus of Irish English Correspondence (CORIECOR)

dania2

Opponentene var professor Karen P. Corrigan, Newcastle University og professor Stefan Dollinger, Göteborgs Universitet. Leder av komiteen var førsteamanuensis Jerzy Nykiel og professor Dagmar Haumann ledet disputasen.

dania

 Pressemelding.

Vi gratulerer!

 

Disputas 24.11. Camilla Skogseth Clausen

Clausen_Camilla

Camilla Skogseth Clausen disputerte 24.11. for ph.d.-graden.

 

   Tittel på avhandlingen:

 Enquête de la dynamique d’une unité polylexicale. Vers une typologie des variantes de la construction nominale mise en N

camilla2

Opponentene var professor Béatrice Lamiroy, KULEUVEN, Belgia og professor og Cédrick Fairon, Centre de traitement automatique du langage (CENTAL), Belgia. Komiteens leder var professor Reidar Veland ledet og professor Helge Vidar Holm ledet disputasen.

camilla3

camilla1Pressmelding

Vi gratulerer!

Disputas 18.11. Julio Bernal Chávez

Julio A. Bernal Chávez disputerte for dr. Philos-graden 18. november.

chavez_18.11

Tittel på avhandlingen:

Actitudes lingüísticas de los bogotanos hacia los dialectos del español hablado en Colombia y las variedades nacionales de esta lengua en los demás países de Hispanoamérica

Opponenter var professor José Luis Blas Arroyo, Universitat Jaume I, Spania og førsteamanuensis Marta Elena Torino, Universidad de Salta, Argentina.

Leder av komiteen var førsteamanuensis Annette Maria Myre Jørgensen, Institutt for framandspråk , Universitetet i Bergen, og instituttleder Åse Johnsen ledet disputasen.

juliobernal

Pressemelding

Vi gratulerer!

Mini-instituttkonferanse 23. november

 Minikonferanse om fremmedspråkenes framtid

instituttkonferanse2

Den 23. november avholdt IF en minikonferanse om fremmedspråkenes framtid. Hovedinnleggsholder var Tine Roesen fra Københavns universitet, som holdt et foredrag med tittelen “Vilkår og udfordringer for en ny kulturfilologi: om fremmedsprogenes fremtid”.

instituttkonferanse4

Tine, som er lektor i russisk litteratur, presenterte ideen om en “ny kulturfilologi” som en undervisningsmetodologi som evner å forene noen av fremmedspråksfagenes særlige styrker. “Kulturfilologien” er et forslag til svar på en rekke av fremmedspråksfagenes utfordringer, og Tine skilte mellom indre utfordringer, som ligger i fagets egen historiske utvikling og i forholdet til utviklingen innenfor kulturvitenskap, litteraturvitenskap og lingvistikk, og ytre utfordringer, som ligger i universitetenes styringsstruktur og NPM, føringer i utdannelsespolitikken, samfunnets forventninger og fremmedspråkenes evne til å formulere sine egne styrker og definere sin eksistensberettigelse innenfor disse vilkår. Foredraget ble fulgt av korte innlegg fra fire paneldeltakere ved instituttet (Lene Johannessen, Torgeir Skorgen, Åsta Haukås, Ingunn Lunde), som på ulike måter supplerte Tines “kulturfilologi” med andre mulige perspektiver.

instituttkonferanse3

Til slutt hadde vi en åpen diskusjon med mange gode spørsmål og presiseringer fra IF-kollegiet. Alt i alt en inspirerende dag med mye food for thought for videre arbeid.

instituttkonferanse1