About Jan A. JohansenView all posts by Jan A. Johansen

Semesterstart ved IF

Fra semesterstarten

semesterstart

 

Semsteret i gang for nye språkstudenter

 Institutt for fremmedspråk hadde glede av å ønske 438 nye studenter velkommen på bachelor, årsstudier og lektorutdanningen i et høytidelig velkomstmøte mandag 14. august. For å gi de nye studentene en best mulig start, får de også tilbud om å delta i studiestartgrupper. Her loser erfarne studentgruppeledere de ferske studentene gjennom de to første dagene på UiB. Onsdag og torsdag i uke 33 er satt av til orienteringsmøter både på program og fag, og på fredag blir alle nye masterstudenter ønsket velkommen med felles frokost og møter med fagmiljø og studieveiledere. Vi venter totalt 38 nye studenter på masterprogrammene våre, hvorav 5 starter på erfaringsbasert master i undervisning (engelsk). I tillegg starter 21 studenter på lektorutdanningen i fremmedspråk på masterdelen av studiet sitt i høst. Vi ønsker alle de nye studentene våre lykke til!

Silje Grønner Stang

 

Shouhui Zhao: forsker med travel sommer

Shouhui Zhao ved Southampton University

dig

 

Sommeren 2017 var en meget travel tid for Shouhui Zhao ved kinesiskfaget, som deltok ved en rekke konferanser og seminarer. Shouhui holdt først en forelesning med tittel  “Chinese Character as a Culture Phenomenon: Paradox in Chinese Character Education in Singapore Primary Schools”, ved The International Symposium of Language Communication and Civilization Dialogue, som ble holdt ved Oxford Universitet fra 28. til 29. Juni.

Umiddelbart etter reiste han til Southampton universitet for å lede den siste del av The 15th International Conference on Teaching and Learning  Chinese in Higher Education, som var organisert av The British Chinese Language Teaching Society. Konferansens tema var Teaching and Learning Chinese in Global Context: from Language Policy to Classroom Practice og Shouhuis presentasjon handlet om å forholde seg til lingvistiske tilnærminger i undervisning i kinesisk som andrespråk: mot en modell ut fra et språksosiologisk perspektiv.

Tilbake i China holdt han et innlegg ved seminaret Personal Experience from Classroom to Project to Publication: Language Education and Policy as a Case ved Changsha polytekniske universitet, 13. juli. Fra 16. til 20. juli var han invitert som en av 6 internasjonale «keynote speakers” ved det andre  treningsseminaret  for kinesiske forskere om internasjonale publikasjoner, som ble holdt ved Huaqiao (Overseas Chinese) University i Quanzhou. Seminaret samlet 200 entusiastiske universitetslærere fra hele China.

shouhui-iii

Paneldeltagere ved Changsa Polytechnic University

Wassim Rustom er ny stipendiat i engelsk litteratur

Wassim Rustom

wassim-rustom

Wassim Rustom er ny stipendiat I engelsk litteratur og har Erik Tonning som hovedveileder. Han har bakgrunn fra UiO hvor han avla både lavere grad og en mastergrad i engelsk litteratur.

Hans avhandling er foreløpig titulert “Literature as Site of Contention over Logics of Use: From Wordsworth to Joyce”. Prosjektet har som utgangspunkt at hverken litteratur,  “bruk” eller “anvendelighet” er stabile helheter eller konsepter, men eksisterer historisk og er tilformet gjennom historisk diskurs og praksis. Målet er derfor å undersøke visse måter som framveksten av moderne litteratur fra siste del av det attende århundret kan ha blitt bundet opp i en diskusjon om hva «bruk» betyr, hvordan det er blitt oppfattet og hvordan det regulerer menneskelig aktiviteter, med et utgangspunkt i skrivekunsten. Prosjektet vil sentrere seg rundt arbeider av William Wordsworth, Walter Pater og James Joyce.

 

Gunn Inger Sture – ny stipendiat på fransk og tilknytta Aldringsprosjektet

                                                                                                                                                      Gunn Inger Sture

gunn-inger

 

Gunn Inger Sture er ny stipendiat ved IF i høst og er tilsett på «Aldringsprosjektet» under leiing av Margery Vibe Skagen. Ho har ein mastergrad i fransk frå UiB og har elles både allmenn litteraturvitskap og nordisk i fagkrinsen.

Phd-prosjektet hennar, som har arbeidstittelen «Marcel Proust – tidsmetaforar, minne og aldring», er knytt til forskingsprosjektet «Aldring i kulturhistorisk perspektiv: litteratur, medisin, psykologi, juss». Tid og minne er viktige tema i Proust sitt store romanverk På sporet av den tapte tid, og ho skal sjå på kva Proust sine metaforar for tid, minne og aldring kan fortelja oss om det aldrande sjølvet, slik Proust utforskar og konstruerer det. Proust sin estetikk kan seiast å springa ut av ei erkjenning av at aldring både er fysisk forfall – kroppslege teikn på at tida går – og samtidig ein føresetnad for å skapa og få tilgang til noko tidlaust gjennom mellom anna minnet.

 

 

Jerry Holt ny Fulbright-professor ved IF

jerry-holtnoir

 Fulbright-professor Jerry Holt

Purdue University-professor Jerry Holt er ny Fulbright-professor og gjesteforeleser ved IF studieåret 2017/2018. Han vil forelese over temaet «American Noir – The Detective Story» i høstsemesteret. Forelesningene vil gjennomgå utviklingen av den populære krimgenren fra opprinnelsen ved Edgar Allen Poe og gjennom dens finsliping med Hammet og Chandler helt til de senere manifestasjoner med feministisk og etnisk litteratur. Holt vil også inngå i en gruppe som skal ta for seg pensumet i amerikansk litteratur og kultur.

Han har selv skrevet «noir» – romanen «The Killing of Strangers» fra 2006. Han har også skrevet flere vellykkede skuespill, hvorav den mest kjente er «Rickey», historien om vennskapet mellom baseball-guru Branch Rickey og Jackie Robinson. Holt har også erfaring med filmmanuskripter. Hans PhD-avhandling omhandler den kjente filmregissøren Sam Peckinpah, som han også ble personlig kjent med.

Disputas Stephanie Hazel Wold

Stephanie Hazel Wold disputerte for Ph.D.-graden tirsdag 20. juni med avhandlingen ” INGlish English. The progressive construction in learner narratives

 

bilde-s-wold

Komiteen besto av professor Teresa Cadnierno, University of Southern Denmark og Professor Thomas Egan, University of York. Leder av komiteen var førsteamanuensis Åsta Haukås, Institutt for fremmedspråk.

Disputasleder var professor Dagmar Haumann, institutt for fremmedspråk

 

Vellykket sommerfest på IF

sangkor-sommerfest

Sangkoret under ledelse av Ingunn Lunde startet festen

Instituttet hadde sin årlige sommerfest den 15. juni. Opplegget var godt og vellykket, så takk til arrangementskomiteen. I underkant av 50 ansatte deltok. Styrer åpnet med velvalgte ord og deretter var det IF sitt etterhvert velbemannede kor under ledelse av Ingunn Lunde som gledet oss. Neste post var  bespisning med varme og kalde retter og godt drikke til.

Quiz hører til og Anna Polster hadde komponert en – slett ikke så enkel – quizmeny for oss. Praten gikk selvsagt livlig utover kvelden (støttet av kaffe, kaker og Cognac) og noen forsøkte seg med å sitte ute på terrassen, helt til bergensværet mente at nå fikk det være nok.

 

Alt i alt en vellykket kveld.

 

sommerfesten

Noen forsøkte seg som utesittere til regnværet satte inn.

Fra åpningen av Bergen Summer Research School 2017

Kjersti Fløttum presenterer kurset Language, Culture and Society

bsrs2017_kjersti-presenterer-if-kurset

 

BSRS2017 12.-22.juni 2017 (http://www.uib.no/rs/bsrs)

I år arrangeres Bergen Summer Research School (BSRS2017) for 10.gang. Den ble høytidelig åpnet av rektor mandag 12.juni, hvor også 10-årsjubileet ble markert ved at initiativtaker Kjersti Fløttum holdt en tale om de 10 årene. BSRS er et samarbeid mellom UiB, NHH, HVL, CMI og Uni Research.

Sommerforskerskolen, med fellesbetegnelsen “Global Challenges”, tilbyr i år seks parallelle PhD-kurs for til sammen 97 deltakere fra hele verden.

Kjersti Fløttum er leder for kurset “Language, Culture and Society” i samarbeid med kollegaene Margrete Dyvik Cardona (spansk), Øyvind Gjerstad (fransk), Ingunn Lunde (russisk) og Camilla Erichsen Skalle (italiensk) fra IF, i tillegg til tre kollegaer fra NHH (Trine Dahl, Anje Müller Gjesdal og Annelise Ly). Kurset har 17 deltakere fra i alt 11 land (Europa, Asia, Afrika). Undervisningen går over flere dager, stort sett på Dragefjellet; Ingunn Lunde startet allerede på åpningsdagen med IF-gruppens kurs.

Tirsdag 13. juni holdt professor Jan Svennevig, fra Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, UiO, en plenarforelesning – ‘Migration, language and workplace interaction’ – åpen for publikum. Han fortsetter med undervisning for IF-kurset onsdag 14.juni.

Mer om kurset her: http://www.uib.no/en/rs/bsrs/103131/language-culture-and-society

Sommerskoledeltakerne får også undervisning i ulike overførbare ferdigheter, det holdes flere debattmøter og plenarforelesning for å fremme tverrfaglighet og åpne diskusjoner, og det blir ekskursjon til Hardanger lørdag 17. juni. Tirsdag 13.juni er alle – doktorander og undervisere – invitert av Bergen kommune til mottakelse i Håkonshallen.

 

Av Kjersti Fløttum

Fra Kurset Language – Culture -Society

kurset_language-culture-society_deltakerne

Ph.D.-stipendiat Marta Salvà i El Salvador for å forberede feltarbeid

marta-sanchez-salva

PhD KANDIDAT MARTA S. SALVÀ I EL SALVADOR.

PhD kandidat i latinamerikansk litteratur, Marta Sánchez Salvà,  reiste til El Salvador i mai for å forberede feltarbeidet hun skal gjennomføre der i 2018. Hun besøkte og gikk gjennom arkivet til Museo de la Palabra y la Imagen. Her oppbevares Salarrués brev, upublisert materiale og mange av hans malerier. Han er den mest berømte forfatteren i El Salvador og er samtidig lite studert, noe som gjør at prosjektet til Marta vekker oppmerksomhet lokalt.

På museets webside finner man litt informasjon om Martas besøk og om temaet for masteroppgaven hun skrev om Salarrué: http://museo.com.sv/2017/05/marta-sanchez-salva-en-el-mupi-investigando-a-salarrue/

Under oppholdet ble hun intervjuet om doktorgradsprosjektet sitt og det ble utgitt i nettavisen ContraPunto: http://contrapunto.com.sv/cultura/entrevistas/marta-sanchez-salva-salarrue-llego-a-mi-/3783

Kari Soriano Salkjelsvik

Avslutningsmarkering for Pernille Myrvold på møterommet (222)

Styrer Åse Johnsen (t.v.) takket Pernille Myrvold for innsatsen ved IF og arabiskfaget

pernille-og-ase

 

Det var en liten samling på møterommet ved IF i dag. 7. juni. for å markere at Pernille Myrvold nå forlater IF og begynner fast ved LLE hvor hun  skal fortsette å undervise i Norsk som fremmedspråk. Hun har allerede vært i den stillingen i et år, men altså nå bestemt seg for å fortsette som fast ansatt der. Vi ønsker Pernille lykke til i den videre karriere.

 

 

 

Next page →